top of page

Aanpak

Coaching d.m.v. ACT

In de coaching werk ik veel met de ‘Acceptance and Commitment Therapy’ (ACT). ACT is een vorm van positieve psychologie. Positieve psychologie gaat ervan uit dat mensen behoefte hebben aan een betekenisvol leven, waarin ze persoonlijk kunnen groeien en zichzelf kunnen ontwikkelen en ontplooien. Hierbij staat het vergroten van vaardigheden, werkplezier en draagkracht voorop. ACT is een op mindfulness gebaseerde aanpak voor gedragsverandering en heeft een stevige wetenschappelijke basis. In de Verenigde Staten is de ACT ‘evidence based’. Dit betekent dat uit onderzoek is gebleken dat ACT effectief is.

Doel is het ontwikkelen van psychologische flexibiliteit. Hoe flexibeler je bent, hoe makkelijker je om kunt gaan met de uitdagingen die je in je leven tegenkomt.

De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.​ Met ACT leer je je te richten op zaken die je op directe wijze kunt beïnvloeden (zoals je eigen gedrag), in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn (zoals je emoties en gedachten). Door te accepteren wat er buiten je macht ligt en je te verbinden met dat wat er voor jou toe doet, maak je je leven waardevoller.

6 bouwstenen van de ACT

De praktische toepassing van ACT is gebaseerd op 6 bouwstenen, die er samen voor zorgen dat je beter in staat bent om te gaan met de uitdagingen die het leven je biedt.

logo-act-guide.png
bouwsteen_act.png

Van controle naar acceptatie

Acceptatie wil zeggen dat je niet vecht tegen gedachten en gevoelens waar je geen zin in hebt, maar ze laat voor wat ze zijn. Dat betekent niet dat je het fijn hoeft te vinden, maar dat je er simpelweg ruimte voor maakt in plaats van er druk mee bezig te zijn of ze weg te duwen.

bottom of page