top of page

Coaching in organisaties

organisaties.jpg

Wanneer een

coachingstraject?

• Verbeteren van de werk-privé balans

• Verminderen van stress

• Vergroten zelfvertrouwen

• Persoonlijke ontwikkeling

• Mindful werken

• Effectiever communiceren

Als organisatie is het belangrijk om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. Soms kan het nodig zijn om een medewerker coaching aan te bieden als deze dreigt vast te lopen op het werk. Denk bijvoorbeeld aan werkdruk, moeite met prioriteiten stellen, verandering van takenpakket, problemen met communiceren of te weinig zelfvertrouwen. Ook kunnen er problemen spelen in de privésfeer. Al deze zaken zorgen voor stress. Tijdig ingrijpen voorkomt een verstoorde balans tussen werk en privé.

Balans werk en privé

De gevolgen van een verstoorde balans tussen werk en privé zijn niet alleen voor de medewerker en zijn of haar thuissituatie verstrekkend, maar ook voor de organisatie. Een verstoorde balans zorgt namelijk voor stress, verminderde werkprestaties door een slechte concentratie en verzuim. Bovendien kan het ook een burn-out in de hand werken.

Persoonlijke ontwikkeling

Externe coach binnen

de organisatie

Het is in overleg mogelijk om mij een dag(deel) in te zetten als externe coach binnen de organisatie. Hiermee geeft de organisatie het signaal af aan de medewerkers dat zij belangrijk zijn voor de organisatie. Er kunnen dan individuele gesprekken plaatsvinden met medewerkers en/of leidinggevenden. Er kunnen ook trainingen op maat worden gegeven. 

Onderzoek binnen de organisatie

Benieuwd hoe het met de balans tussen werk en privé gesteld is binnen de organisatie? Of hoe er wordt gescoord op het gebied van werkgeluk?

Medewerkers die lekker in hun vel zitten zijn minder vaak ziek, functioneren beter en zijn eerder bereid andere collega's te helpen. Dit is niet alleen voor de medewerkers maar ook voor de organisatie goed.

Het is mogelijk om een meting binnen de organisatie te doen naar de balans tussen werk en privé of naar werkgeluk. Naar aanleiding van de uitkomsten kunnen we aan de slag. Hierin komen advies, training en coaching samen om het traject van A tot Z te begeleiden.

Door het werken aan persoonlijke ontwikkeling door middel van coaching gebaseerd op de ‘Acceptance and Commitment Therapy’ (ACT) worden medewerkers in staat gesteld om niet alleen werkdoelen te realiseren, maar daarnaast ook aan persoonlijke groei en ontwikkeling te werken. Zo krijgt de medewerker weer grip op de situatie en dat zorgt voor een betere balans tussen werk en privé. Medewerkers die lekker in hun vel zitten functioneren beter en dat heeft ook een positief effect op andere collega’s.

Aanpak

Tijdens de intake wordt besproken waar de medewerker aan wil werken en waar hij of zij wil staan aan het einde van het traject. De context van de organisatie wordt hierin altijd meegenomen. Ieder traject is maatwerk. Individuele begeleiding bestaat meestal uit zes tot tien sessies van ongeveer anderhalf uur. Na iedere sessie krijgt de medewerker (praktijk)opdrachten mee waarmee hij of zij thuis en/of op het werk aan de slag kan gaan. In het begin van het traject is de frequentie meestal wat intensiever dan aan het eind, afhankelijk van de coachingsvraag.

bottom of page